REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
ADAGIO by EVITA MARIAGE

WARUNKI OGÓLNE

 1. Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady zakupu produktów prezentowanych na niniejszej stronie.

 2. Właścicielem Sklepu Internetowego jest  Adagio by Evita Mariage z siedzibą przy ul. Jaracza 1, Łódź, NIP: 727-129-18-75

 3. Informacja na temat oferty znajduje się na stronie pod adresem: www.adagio.pl

 4. Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym Instytutu wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z celami i zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. Wszelkie dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883).

 

ZASADY SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Klienci za pośrednictwem Sklepu Internetowego mogą nabywać oferowane w nim produkty.

 2. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien zapoznać się z Regulaminem Sklepu.

 3. Aby dokonać zakupu wybranego produktu, należy złożyć zamówienie poprzez wybór odpowiednich opcji znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się w oknie przeglądarki.

 4. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją przez niego Regulaminu Sklepu Internetowego.

 5. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest dokonanie rejestracji i prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 6. Klient po złożeniu zamówienia, otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

 7. Właściciel Sklepu Internetowego zastrzega sobie prawo do weryfikacji otrzymanego zamówienia lub jego anulowania w uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji Klient zostanie powiadomiony o tym telefonicznie lub drogą elektroniczną.

 8. Klient może wprowadzić zmiany w treści złożonego zamówienia lub całkowicie je anulować tylko w przypadku, gdy nie zostało ono jeszcze przekazane do realizacji. Zmiany dotyczące zamówienia należy przekazać e-mailem na adres: suknieadagio@gmail.com

 9. Każde zamówienie poddawane jest weryfikacji poprzez wysłanie wiadomości e-mailem i potwierdzenie otrzymania zamówienia.

 10. Czas realizacji złożonego zamówienia w Sklepie Internetowym wynosi 21 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie.

 11. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument w postaci paragonu lub faktury, potwierdzający zakup.

 

CENY I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają odpowiednią stawkę podatku.

 2. Płatności za zamówiony towar należy dokonać poprzez przedpłatę całości należności na rachunek bankowy: Adagio Ewa Kulikowska Al. Wyszyńskiego 43 94-047 Łódź BANK SANTANDER 74 1500 1982 1010 3206 9824 0000

 3. W treści przelewu należy podać numer zamówienia nadany przez system.

 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest zaksięgowanie wpłaty na koncie Właściciela Sklepu Internetowego Adagio by Evita Mariage

 

KOSZTY WYSYŁKI

 1. Przesyłki dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lun firmy kurierskiej. Ceny przesyłek uzależnione są od wagi paczki z zamówionymi produktami i ustalane przed wysyłką z administratorem Sklepu telefonicznie lub e-mailem. Cena wyświetlana przy produktach nie obejmuje kosztów wysyłki, nie jest widoczna w koszyku i nie jest uwzględniana na fakturze.

 

ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Zwrot towaru jest możliwy tylko wtedy, gdy towar nie był używany, jest nie uszkodzony i posiada wartość handlową.

 2. Zwracany towar należy odesłać wraz z fakturą na koszt Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod adresem Właściciela Sklepu Internetowego. Właściciel zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia przesyłki odesłanej "za pobraniem".

 3. Pieniądze za zwrócony towar zostaną przekazane w ciągu 14 dni roboczych od daty zwrotu, przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

 4. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w Sklepie Internetowym w przypadku stwierdzenia wad oraz niezgodności ilości lub rodzaju asortymentu otrzymanego z zawartym w zamówieniu.

 5. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie, przesyłając ksero faktury wraz z opisem niezgodności zaistniałych w otrzymanej przesyłce.

 6. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury.

 7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanów magazynowych), sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje inne dostępne w sklepie towary do wyboru.

 8. Jeśli produkt jest wykonany na indywidualne zamówienie (usługa) nie podlega on zwrotowi.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. (Dz. U. nr 22 poz. 271).